Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-236026-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc (Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu công chứng nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng, xuất trình bản chính để đối chiếu
Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng
Bước 3: Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng có dấu hiệu bị đe doạ, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi ngờ đối tượng của hợp đồng là không có thật thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng
Bước 4: Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng ủy quyền; nếu trong dự thảo hợp đồng có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng. Khi công chứng hợp đồng ủy quyền liên quan đến bất động sản, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia
Bước 5: Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng ủy quyền thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng
Bước 6: Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi cư trú của họ công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền
Bước 7: Người yêu cầu công chứng nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng nơi nộp hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng ủy quyền
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC)
Dự thảo hợp đồng ủy quyền
Bản sao giấy tờ tuỳ thân
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng ủy quyền liên quan đến tài sản đó
Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng ủy quyền mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản ủy quyền
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 40.000 đồng/hồ sơ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [210]
Đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên - Bộ Tư pháp
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký, nội dung đã thông báo về tài sản kê biên thi hành án - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót về giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký, thông báo việc kê biên tài sản do lỗi của người thực hiện đăng ký - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, xóa thông báo việc kê biên tài sản thi hành án - Bộ Tư pháp
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam - Bộ Tư pháp
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Bộ Tư pháp
Cấp bản sao từ sổ gốc - Bộ Tư pháp
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Bộ tư pháp
Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Cấp bản sao từ sổ gốc - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc xác định lại dân tộc - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc xác định lại giới tính - Bộ Tư pháp
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) - Bộ Tư pháp
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại Bản chính giấy khai sinh - Bộ Tư pháp
Cấp bản sao từ sổ gốc - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch - Bộ Tư pháp
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ khác (Không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) - Bộ Tư pháp
Đăng ký khai sinh - Bộ Tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn - Bộ Tư pháp
Đăng ký khai tử quá hạn - Bộ Tư pháp
Đăng ký lại việc sinh - Bộ Tư pháp
Đăng ký lại việc tử - Bộ Tư pháp
Cấp bản sao từ sổ gốc - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót về đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là tàu bay trong trường hợp đã cầm cố, thế chấp - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tàu biển - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp tàu biển - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký thế chấp tàu biển - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể tái xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, tổ chức Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP - Bộ Công Thương
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng - Bộ Y tế
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ - Bộ Y tế
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế - Bộ Y tế
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế - Bộ Y tế
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế - Bộ Y tế
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm - Bộ Y tế
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (không bao gồm hình thức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện) - Bộ Y tế
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2014/TT-BYT trên địa bàn tỉnh - Bộ Y tế
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Bộ Công thương
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bộ Y tế
Trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Tư pháp
Trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an - Bộ Tư pháp
Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án - Bộ Tư pháp
Trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) - Bộ Tư pháp
Thanh toán tiền thi hành án khi không có mặt đương sự - Bộ Tư pháp
Công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu chưa được phép lưu hành tại Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài - Bộ Tài chính
Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần - Bộ Tài chính
Tiếp công dân - Ủy ban Dân tộc
Giải quyết khiếu nại - Ủy ban Dân tộc
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Bộ Nội vụ
Cấp giấy chứng nhận cho người nhận QSD đất, QSH tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hoặc sáp nhập tổ chức - Sóc Trăng
Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất - Sóc Trăng
Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Sóc Trăng
Xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai - Sóc Trăng
Cấp nhận kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất và nhập khẩu - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả cho cá nhân, tổ chức Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn: Tổ viên gửi, rút, chuyển khoản tiền gửi trực tiếp - Ngân hàng Chính sách
Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT - Bộ Y tế
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT - Bộ Y tế
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trong danh mục quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 24/2011/TT-BYT lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam - Bộ Y tế
Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế ngoài danh mục quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 24/2011/TT-BYT nhưng là thiết bị ứng dụng các phương pháp chẩn đoán, điều trị mới và lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam - Bộ Y tế
Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế cùng chủng loại, hãng, nước sản xuất với các Trang thiết bị y tế đã được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu cho đơn vị nhập khẩu - Bộ Y tế
Đăng ký lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được sản xuất trong nước - Bộ Y tế
Đăng ký lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được nhập khẩu - Bộ Y tế
Đăng ký lưu hành bổ sung hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đối với trường hợp thay đổi về quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành - Bộ Y tế
Đăng ký lưu hành lại đối với hóa chất là nguyên liệu để sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn - Bộ Y tế
Đăng ký lưu hành lại đối với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn không phải là nguyên liệu để sản xuất - Bộ Y tế
Chấp thuận chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký sáng chế - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký nhãn hiệu - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký chỉ dẫn địa lý - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn - Bộ Khoa học và Công nghệ
Sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế - Bộ Khoa học và Công nghệ
Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế - Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc - Bộ Khoa học và Công nghệ
Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Sửa đổi Văn bằng bảo hộ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu VK - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AANZ - Bộ Công Thương
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi hợp tác xã chia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi hợp tác xã tách - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại nước ngoài - Bộ Tài chính
Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài - Bộ Tài chính
Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh - Bộ Tài chính
Khai thuế thu nhập cá nhau đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam - Bộ Tài chính
Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản - Bộ Tài chính
Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu đối với mặt hàng thuộc diện kiểm tra giảm - Bộ Y tế
Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu đối với mặt hàng thuộc diện kiểm tra thông thường - Bộ Y tế
Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu đối với mặt hàng thuộc diện kiểm tra chặt - Bộ Y tế
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế dự án (PDD) theo CDM - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu - Bộ Công an
Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu - Bộ Công an
Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu - Bộ Công an
Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu - Bộ Công an
Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu - Bộ Công an
Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu - Bộ Công an
Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu - Bộ Công an
Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu - Bộ Công an
Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu - Bộ Công an
Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu - Bộ Công an
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) - Bộ Công an
Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh - Bộ Tài chính
Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản - Bộ Tài chính
Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn góp (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế - Bộ Tài chính
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế - Bộ Tài chính
Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế - Bộ Tài chính
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản - Bộ Tài chính
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng ủy quyền - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-236026-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19