Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS104
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho việc chứng thực tại UBND cấp huyện
Bước 2: Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực
Bước 3: Người thực hiện chứng thực phải ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực; địa điểm chứng thực; số giấy tờ tuỳ thân của người yêu cầu chứng thực, ngày cấp, nơi cấp; chữ ký trong giấy tờ, văn bản đúng là chữ ký của người yêu cầu chứng thực; sau đó ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác
Xuất trình Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không quá 10.000 đồng/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [26]
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Bộ Y tế
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Bộ Y tế
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 - Bộ Y tế
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 - Bộ Y tế
Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Bộ Y tế
Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm; đăng ký thay đổi, bổ sung một trong các nội dung đã đăng ký lưu hành theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10 Thông tư 11/2014/TT-BYT - Bộ Y tế
Cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng - Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ, trừ thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng chất phóng xạ) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu chất phóng xạ) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu chất phóng xạ) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bộ Khoa học và Công nghệ

0
35