Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS107
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hàng không, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc xóa đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cục Hàng không Việt Nam
Bước 2: Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra hồ sơ xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay và đánh giá nội dung kê khai trong hồ sơ để quyết định việc xóa đăng ký
Bước 3: Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã cấp cho người yêu cầu đăng ký và ghi nội dung xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay vào Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam (Trong trường hợp từ chối xóa đăng ký, Cục Hàng không Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký biết và nêu rõ lý do)
Bước 4: Nhận kết quả tại Cục Hàng không Việt Nam hoặc qua đường bưu điện
Đơn yêu cầu xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay (01 bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã cấp (01 bản chính)
Văn bản đồng ý xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay của bên nhận cầm cố tàu bay, nhận thế chấp tàu bay hoặc văn bản chứng minh nghĩa vụ được bảo đảm chấm dứt trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên cầm cố, bên thế chấp
Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không quy định cụ thể
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-BS107
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hàng không, Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [31]
Đăng ký thay đổi nội dung cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót về đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là tàu bay trong trường hợp đã cầm cố, thế chấp - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót về đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tàu biển - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp tàu biển - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký thế chấp tàu biển - Bộ Tư pháp
Cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
[Copy]Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp

0
22