Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS112
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực nơi tàu biển đó đăng ký
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực nơi tàu biển đó đăng ký
Bước 2: Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực kiểm tra Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển và đánh giá nội dung kê khai trên đơn yêu cầu để quyết định việc cung cấp thông tin
Bước 3: Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực thực hiện việc tra cứu thông tin lưu trữ trong Sổ Đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam tại khu vực và cấp Văn bản cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển cho người yêu cầu cung cấp thông tin (Trong trường hợp từ chối thực hiện việc cung cấp thông tin, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu cung cấp thông tin biết và nêu rõ lý do)
Bước 4: Nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực nơi tàu biển đó đăng ký hoặc qua đường bưu điện sau khi người yêu cầu đăng ký có biên lai chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính
Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 30.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-BS112
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23