Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS193
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc hoặc gửi yêu cầu qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được cấp từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định
Bước 2: Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc
Bước 3: Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu
Bước 4: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải có sổ gốc
Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng
Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao
Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính
Số bộ hồ sơ:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quá 3.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [144]
Xác nhận chuyên gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Bộ Tư pháp
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Bộ Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch không phải viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự - Bộ Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự - Bộ Tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Bộ Tư pháp
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Bộ Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Bộ Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật - Bộ Tư pháp
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Bộ Tư pháp
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - Bộ Tư pháp
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Bộ Tư pháp
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở - Bộ Tư pháp
Chứng thực di chúc - Bộ Tư pháp
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Bộ Tư pháp
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Bộ Tư pháp
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Bộ Tư pháp
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Bình Định
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Bình Định
Chứng thực chữ ký người dịch không phải viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự - Bình Định
Chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự - Bình Định
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Bình Định
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Bình Định
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Bình Định
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật - Bình Định
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Bình Định
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - Bình Định
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Bình Định
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Bình Định
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở - Bình Định
Chứng thực di chúc - Bình Định
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Bình Định
Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài - Bộ Xây dựng
Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua - Bộ Xây dựng
Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo Luật Nhà ở năm 2014 - Bộ Xây dựng
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ - Bộ Xây dựng
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng
Công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư - Bộ Xây dựng
Công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (Trường hợp sau khi được Bộ Xây dựng công nhận mà cơ sở đào tạo có đề xuất thay đổi, bổ sung địa điểm hoặc thay đổi, bổ sung giảng viên tham gia đào tạo) - Bộ Xây dựng
Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước - Bộ Xây dựng
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Bộ Xây dựng
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao - Bộ Tài Chính
Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung - Bộ Tài Chính
Báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung - Bộ Tài Chính
Thực hiện giao việc bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ cho nhà thầu thi công xây dựng - Bộ Tài Chính
Thanh toán, quyết toán kinh phí bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ - Bộ Tài Chính
Xác lập sở hữu nhà nước đối với tài sản hạ tầng giao thông đường bộ - Bộ Tài Chính
Điều chuyển tài sản hạ tầng giao thông đường bộ - Bộ Tài Chính
Thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ - Bộ Tài Chính
Cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ - Bộ Tài Chính
Chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ - Bộ Tài Chính
Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới - Bộ Tài Chính
Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới - Bộ Tài Chính
Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký chính thức - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký bổ sung - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp mất, sai sót, hư hỏng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp đổi tên thương phẩm, thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp thay đổi nhà sản xuất - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp thay đổi nhà sản xuất - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền Trung ương) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc đổi tên của tổ chức hành nghề - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng chế độ ốm đau - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai, lao động nữ mang thai hộ khi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ khi lao động nữ mang thai hộ sinh con - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
[Copy]Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng bảo hiểm xã hội một lần - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp và người bị Tòa án tuyên bố là mất tích trở về - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 01 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hộiđối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với các tổ chức kinh tế của nước ngoài - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
[Copy]Tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người đi học, thực tập ở nước ngoài trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
[Copy]Tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người đi học, thực tập ở nước ngoài trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động đi hợp tác lao động ở nước ngoài trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng chế độ tử tuất - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
[Copy]Hưởng chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động đi hợp tác lao động ở nước ngoài trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng chế độ tử tuất - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
[Copy]Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý
Cử đi học nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thay đổi nước đến học hoặc/và ngành học - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định - Bộ Xây dựng
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định - Bộ Xây dựng
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản - Bộ Xây dựng
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) trong trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) - Bộ Xây dựng
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) trong Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng - Bộ Xây dựng
Xét, cấp học bổng chính sách - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA hoặc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xét và công nhận tốt nghiệp đại học (theo niên chế) - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xét và công nhận tốt nghiệp đại học theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ, bảng điểm - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xét cấp bằng tiến sĩ - Bộ Giáo dục và Đào tạo
TTHC đang xem
Cấp bản sao từ sổ gốc do Bộ Tư pháp ban hành
Số hồ sơ:
B-BTP-BS193
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20