Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS224
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an
Thời hạn giải quyết: Giải quyết khi có đề nghị của phạm nhân
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phạm nhân là người phải Thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tiền, giấy tờ tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an để thi hành án
Bước 2: Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an đối chiếu Quyết định Thi hành án dân sự của phạm nhân (do cơ quan Thi hành án dân sự gửi đến), lập biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ và chuyển cho cơ quan Thi hành án dân sự xử lý
Tiền hoặc giấy tờ cần nộp để thi hành án
Thông tin về nhân thân (số CMND, nơi cấp, ngày cấp)
Số bộ hồ sơ:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chi phí cho việc gửi tiền, giấy tờ, tài sản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an để thi hành án - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-BS224
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [8]
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp
Tạm thu tiền, giấy tờ do phạm nhân phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp khi Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an chưa nhận được quyết định thi hành án – Bộ Tư pháp
Trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an - Bộ Tư pháp
Thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải Thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thi hành án - Bộ Tư pháp
Tạm thu tiền, giấy tờ do phạm nhân phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp khi Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa nhận được quyết định thi hành án - Bộ Tư pháp
Đề nghị ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung - Bộ Tư pháp
Thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải Thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) - Bộ Tư pháp

0
29