Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS225
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an
Thời hạn giải quyết: Giải quyết khi có đề nghị của phạm nhân
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản tự nguyện thi hành án dân sự; biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phạm nhân là người phải Thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tiền, giấy tờ tại Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an để thi hành án
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thu tiền, giấy tờ, Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công lập biên bản tự nguyện Thi hành án dân sự và tạm thu tiền, giấy tờ của phạm nhân, và thông báo cho cơ quan THADS nơi Tòa án xét xử sơ thẩm
Bước 3: Căn cứ thông báo của Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự nơi Tòa án xét xử sơ thẩm ra quyết định Thi hành án dân sự, gửi quyết định đó và thông báo bằng văn bản cho Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an biết số tài khoản, địa chỉ của cơ quan Thi hành án dân sự
Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định Thi hành án dân sự và thông báo của cơ quan Thi hành án dân sự, Trại giam, Trại tạm giam của Bộ Công an chuyển tiền thu được vào tài khoản của cơ quan Thi hành án dân sự, gửi trực tiếp hoặc qua phương tiện vận chuyển khác giấy tờ thu được cho cơ quan Thi hành án dân sự
Tiền hoặc giấy tờ cần nộp để thi hành án
Thông tin về nhân thân (Địa chỉ; số CMND, nơi cấp, ngày cấp)
Số bộ hồ sơ:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chi phí cho việc gửi tiền, giấy tờ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tạm thu tiền, giấy tờ do phạm nhân phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp khi Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an chưa nhận được quyết định thi hành án – Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-BS225
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28