Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS227
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự; Cục thi hành án dân sự, Cục thi hành án Bộ Quốc phòng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp phải có hồ sơ gửi trực tiếp Cục Thi hành án dân sự địa phương và Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng để sơ tuyển. Sau đó Cục Thi hành án dân sự địa phương và Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng gửi hồ sơ (qua đường bưu điện) qua Tổng cục Thi hành án dân sự thẩm định, báo cáo Hội đồng thi do Bộ Tư pháp tổ chức
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thi (bao gồm cả thời gian phúc khảo bài thi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhận kết quả và thông báo cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự địa phương và Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, đồng thời ra quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người muốn được bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ sấp phải trải qua sơ tuyển tại Cục Thi hành án dân sự địa phương và Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, sau đó nộp hồ sơ thi tuyển tại Hội đồng thi do Bộ Tư pháp tổ chức
Bước 2: Căn cứ kết quả thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp, Hội đồng thi thông báo công khai kết quả thi tuyển trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và thông báo đến Cục Thi hành án dân sự địa phương và Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; nếu thí sinh nộp đơn yêu cầu chấm phúc khảo thì trong thời hạn 15 ngày Hội đồng thi phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận kết quả thi và phê duyệt danh sách công chức trúng tuyển; trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhận kết quả và thông báo cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, đồng thời ra quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, trung thực, liêm khiết, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cử nhân luật trở lên, có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên
- Có thời gian làm công tác pháp luật từ 03 năm trở lên
- Đã được đào tạo nghiệp vụ Thi hành án dân sự
- Trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp
Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc nhưng chưa có kết luận, quyết định cuối cùng của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức
Đơn tham dự thi tuyển của người dự thi
Văn bản đề nghị của Cục trưởng CụcThi hành án dân sự đối với cơ quan Thi hành án dân sự hoặc Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng đối với Phòng Thi hành án cấp quân khu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí (nếu có) 260.000 đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ nhiệm chấp hành viên trong trường hợp thi tuyển - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-BS227
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28