Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS228
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự; Cục thi hành án dân sự; Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên không qua thi tuyển cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người được tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển nộp đơn cam kết tình nguyện công tác tại cơ quan Thi hành án dân sự từ 5 năm trở lên; Căn cứ kết quả tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên không qua thi tuyển cấp tỉnh yêu cầu hoàn thiện và gửi hồ sơ (qua bưu điện) qua Tổng cục Thi hành án dân sự thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên
Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương trên cơ sở rà soát công chức đủ điều kiện, có văn bản gửi Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên không qua thi tuyển cấp tỉnh
Bước 2: Sau khi có kết quả tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên không qua thi tuyển thông báo công khai kết quả đến người được tuyển chọn, căn cứ chỉ tiêu, Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên có Tờ trình kèm theo hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Chấp hành viên đối với những người được tuyển chọn
Bước 3: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trên cơ sở Tờ trình của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên không qua thi tuyển cấp tỉnh và đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, trung thực, liêm khiết, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cử nhân luật trở lên, có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên
Việc tuyển chọn, bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển thuộc địa bàn biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, khi có đủ các điều kiện sau đây
+ Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, không phải là đơn vị thủ phủ của tỉnh, có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên, thuộc biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
+ Người được tuyển chọn để bổ nhiệm Chấp hành viên có đơn cam kết tình nguyện công tác tại cơ quan thi hành án dân sự từ 05 năm trở lên
Đơn cam kết tình nguyện công tác tại Cơ quan thi hành án dân sự từ 05 năm trở lên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 260.000 đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển chọn, bổ nhiệm chấp hành viên không qua thi tuyển - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-BS228
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26