Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS230
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: * Đối với bổ nhiệm, chuyển ngạch Thẩm tra viên
Sau khi Hội đồng tuyển chọn đủ số lượng đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch gửi hồ sơ (qua đường bưu điện) qua Tổng cục, Tổng cục trưởng quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên Thi hành án dân sự; Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên chính thuộc Tổng cục và Thẩm tra viên Bộ Quốc phòng
* Đối với nâng ngạch Thẩm tra viên
Người muốn bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp có hồ sơ (qua đường bưu điện) gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để thẩm định và phải trải qua kỳ thi nâng ngạch do Hội đồng thi nâng ngạch của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ tổ chức
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên, Quyết định chuyển ngạch Thẩm tra viên, Quyết định nâng ngạch Thẩm tra viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với bổ nhiệm, chuyển ngạch Thẩm tra viên
- Đối với những người đang ở ngạch chuyên viên, chuyên viên chính nay dự kiến bổ nhiệm vào các ngạch tương đương như thẩm tra viên, thẩm tra viên chính và chuyên viên giữ bậc lương cuối cùng của ngạch chuyên viên dự kiến bổ nhiệm vào ngạch thẩm tra viên chính thì căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định 117/2003/NĐ-CP để xét chuyển ngạch. Trước khi chuyển ngạch, phải thành lập Hội đồng kiểm tra để sát hạch về trình độ, năng lực của công chức
* Đối với nâng ngạch Thẩm tra viên
- Người muốn nâng ngạch lên ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp phải nộp hồ sơ và trải qua kỳ thi nâng ngạch do Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ tổ chức
Bước 2: * Đối với bổ nhiệm, chuyển ngạch Thẩm tra viên
- Hội đồng kiểm tra sát hạch quy định như sau
+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch đối với thẩm tra viên, thẩm tra viên chính của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương
+ Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch đối với thẩm tra viên, thẩm tra viên chính của Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp
+ Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch đối với thẩm tra viên, thẩm tra viên chính của Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và Thi hành án cấp quân khu
Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét duyệt, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định xét duyệt chuyển ngạch hoặc bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên chính thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; và Thẩm tra viên thuộc Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, Phòng Thi hành án Quân khu
Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét duyệt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và Thẩm tra viên Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương
* Đối với nâng ngạch Thẩm tra viên
- Sau khi có kết quả thi nâng ngạch, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo Bộ trưởng phê duyệt danh sách trúng tuyển, và ra Quyết định nâng ngạch hoặc bổ nhiệm vào ngạch
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chưa có quy định cụ thể
Sơ yếu lý lịch theo mẫu do Bộ Nội vụ ban hành, có dán ảnh (4 x 6cm), có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ; đối với người được đề nghị bổ nhiệm Thẩm tra viên của Phòng Thi hành án cấp quân khu thì sơ yếu lý lịch thực hiện theo mẫu do Bộ Quốc phòng quy định.
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ
Văn bản đề nghị của Hội đồng xét duyệt (đối với trường hợp chuyển ngạch thẩm tra viên); văn bản đề nghị của Cục Thi hành án dân sự địa phương (nơi cử công chức dự thi nâng ngạch)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chưa quy định cụ thể
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
4