Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS321
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc hoặc gửi yêu cầu qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được cấp từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định.
Bước 2: Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.
Bước 3: Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
Bước 4: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải có sổ gốc
Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.
Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.
Số bộ hồ sơ:
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [240]
Cấp Giấy phép dạy lái xe - Bộ Quốc Phòng
Đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phục vụ hoạt động đối ngoại cấp nhà nước - Bộ Y tế
Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập và tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam - Bộ Y tế
Đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản - Bộ Y tế
Đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản - Bộ Y tế
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật - Bộ Y tế
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật - Bộ Y tế
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên - Bộ Xây dựng
Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên - Bộ Xây dựng
Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh - Bộ Xây dựng
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) - Bộ Xây dựng
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh - Bộ Xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Bộ Xây dựng
Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Bộ Xây dựng
Cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng - Bộ Xây dựng
Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh - Bộ Xây dựng
Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh - Bộ Xây dựng
Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để khảo nghiệm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để nghiên cứu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để làm mẫu phân tích tại các phòng thử nghiệm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận lại cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chấp thuận khảo nghiệm giống thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản để khảo nghiệm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản để nghiên cứu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn vi phạm pháp luật về thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chứng nhận thủy sản khai thác - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
[Copy]Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Lao động, Thương binh và xã hội
Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Tài Chính
Xác nhận vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP - Bộ Tài chính
Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Bộ Tài Chính
Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện - Bộ Tài Chính
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Bộ Tài Chính
Trình tự xác định tiền sử dụng đất - Bộ Tài Chính
Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước (gọi chung là tiền thuê đất) - Bộ Tài Chính
Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu - Bộ Tài Chính
Gia hạn nộp thuế - Bộ Tài Chính
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu - Bộ Y tế
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu - Bộ Y tế
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu - Bộ Y tế
Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế - Bộ Y tế
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế - Bộ Y tế
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, IV do thay đổi tên của cơ sở xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế - Bộ Y tế
Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm - Bộ Y tế
Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo - Bộ Y tế
Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số - Bộ Y tế
Cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô - Bộ Y tế
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính - Bộ Y tế
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính - Bộ Y tế
Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi tên cơ sở xét nghiệm HIV hoặc thay đổi địa điểm của cơ sở xét nghiệm HIV - Bộ Y tế
Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi người phụ trách chuyên môn - Bộ Y tế
Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi kỹ thuật xét nghiệm - Bộ Y tế
Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ quản lý ngành)
Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ quản lý ngành) - Bộ Tài chính
Lập kế hoạch, phân bổ hỗ trợ kinh phí đào tạo dệt may - Bộ Tài chính
Quyết toán hỗ trợ kinh phí đào tạo dệt may - Bộ Tài chính
Chi hỗ trợ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp - Bộ Tài chính
Hỗ trợ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp - Bộ Tài chính
Bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp - Bộ Tài chính
Bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con - Bộ Tài chính
Lập dự toán kinh phí cung ứng dịch vụ công ích nạo vét, duy tu luồng hàng hải - Bộ Tài chính
Tạm ứng, thanh toán dịch vụ nạo vét, duy tu luồng hàng hải - Bộ Tài chính
Tạm ứng, thanh toán dịch vụ nạo vét, duy tu luồng Hải Phòng và luồng Sài Gòn - Vũng Tàu theo cơ chế đấu thầu rộng rãi với hợp đồng trọn gói - Bộ Tài chính
Tạm ứng kinh phí đặt hàng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải - Bộ Tài chính
Thanh toán kinh phí đặt hàng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải - Bộ Tài chính
Trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải - Bộ Tài chính
Tạm ứng kinh phí đặt hàng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải - Bộ Tài chính
Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá - Bộ Tài chính
Lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản - Bộ Tài chính
Tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản - Bộ Tài chính
Thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản - Bộ Tài chính
Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản - Bộ Tài chính
Báo cáo định kỳ - Bộ Tài chính
Lập, tổng hợp, giao và phân bổ dự toán hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước - Bộ Tài chính
Lập, tổng hợp, giao và phân bổ dự toán hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương - Bộ Tài chính
Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước - Bộ Tài chính
Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành - Bộ Tài chính
Quyết toán kinh phí hỗ trợ - Bộ Tài chính
Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân (Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh) các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Tài chính
Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Bộ Tài chính
Khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý - Bộ Tài chính
Bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con - Bộ Tài chính
[Copy]Bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con - Bộ Tài chính
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Tài chính
Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá - Bộ Tài chính
Lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản - Bộ Tài chính
[Copy]Lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản - Bộ Tài chính
Tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản - Bộ Tài chính
Thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản - Bộ Tài chính
Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản - Bộ Tài chính
Báo cáo định kỳ - Bộ Tài chính
Đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước - Bộ Tài chính
Đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước - Bộ Tài chính
Tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực - Bộ Tài chính
Thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực - Bộ Tài chính
Tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường - Bộ Tài chính
Thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường - Bộ Tài chính
Tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ - Bộ Tài chính
Thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ - Bộ Tài chính
Tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản - Bộ Tài chính
Thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản - Bộ Tài chính
Thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển - Bộ Tài chính
Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương - Bộ Tài chính
Miễn, giảm tiền thuê đất - Bộ Tài chính
Cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự - Bộ Quốc phòng
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công thương
Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công thương
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh - Bộ Tài chính
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Tài chính
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Tài chính
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Tài chính
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương - Bộ Công Thương
[Copy]Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương - Bộ Công Thương
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương - Bộ Công Thương
[Copy]Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương - Bộ Công Thương
Cấp chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương - Bộ Công Thương
[Copy]Cấp chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương - Bộ Công Thương
Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương - Bộ Công Thương
[Copy]Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương - Bộ Công Thương
Đăng ký dự thi tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tuyển sinh đi học ở nước ngoài bằng học bổng Hiệp định, học bổng khác - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cử lưu học sinh đi học diện lấy bằng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp - Bộ Tài chính
[Copy]Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp - Bộ Tài chính
Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Bộ giao thông vận tải
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo - Bộ giao thông vận tải
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác - Bộ giao thông vận tải
Đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phục vụ hoạt động đối ngoại cấp nhà nước - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng quốc gia ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập và tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bảo vật quốc gia ra nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đưa bảo vật quốc gia đang được bảo vệ và phát huy giá trị tại di tích do tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý ra nước ngoài theo kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du Lịch nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp (Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài; Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp (Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài; Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp Giấy chứng nhân đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và công nghệ
Cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Khoa học và công nghệ
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Khoa học và công nghệ
Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Khoa học và công nghệ
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và công nghệ
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và công nghệ
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và công nghệ
Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0
19