Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS322
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.
Bước 2: Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
Bước 3: Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau:
* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
Bước 4: Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực.
Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
+ Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp. Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính.
Số bộ hồ sơ:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tại cơ quan đại diện 10 USD/bản
Tại Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [110]
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với Sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân - Bộ Công an
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc - Bộ Công an
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an
Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an
Bổ sung chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ - Bộ Công an
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Bộ Công an
Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Bộ Công an
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Bộ Công an
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) - Bộ Công an
Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ - Bộ Công an
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp - Bộ Công an
Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh - Bộ Công an
Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Công an
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với Sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân - Bộ Công an
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc - Bộ Công an
Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương - Bộ Công an
Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Công an
Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh - Bộ Công an
Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh - Bộ Công an
Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh - Bộ Công an
Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh - Bộ Công an
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ - Bộ Công an
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ - Bộ Công an
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Bộ Công an
Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Bộ Công an
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Bộ Công an
Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy - Bộ Công an
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách - Bộ Tài Chính
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sân (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ký giảng viên về đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc Trung ương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc Trung ương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi hai tỉnh trở lên) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG - Bộ Công Thương
Xác nhận điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến LNG để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG - Bộ Công Thương
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG - Bộ Công Thương
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải - Bình Định
Chi trả tiền bồi thường - Bộ Tư pháp
Chi trả tiền bồi thường - Bộ Tư pháp
Chi trả tiền bồi thường - Bộ Tư pháp
Chi trả tiền bồi thường - Bộ Tư pháp
Công nhận nghề truyền thống - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cấp giấy phép cho doanh nghiệp mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc không trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi thành lập doanh nghiệp - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-BS322
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20