Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTT-019335-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xuất bản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hoạt động in xuất bản phẩm;07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hoạt động in báo chí, tem chống giả
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật số 30/2004/QH11, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP
Bước 2: Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản, số 10 đường Thành, Hà Nội
Bước 3: Nhận kết quả
Nhận kết quả (nếu không câp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện để cấp giấy phép sản phẩm in gồm:
- Giám đốc hoặc chủ cơ sở in là công dân ViệtNam; có dăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; có nghiệp vụ về in và đáp ứng các tiêu chuẩn kháctheo quy định của pháp luật
- Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để in xuất bản phẩm
- Bảo đảm các điềukiện về an ninh và trật tự
- Phù hợp với quy hoạch phát triển in xuất bản phẩm
Hoạt động in là hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động in phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
- Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu cơ sở in tham gia in sản phẩm là vàng mã, phải đăng ký loại vàng mã dự định in với Sở Văn hoá - Thông tin sở tại
- Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, cơ sở in còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
- Phải có Giấy phép hoạt động in khi tham gia hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả
- Phải có văn bản thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền khi tham gia in các sản phẩm: Chứng minh thư; hộ chiếu; văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
- Giám đốc hoặc chủ sở hữu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam khi cơ sở in tham gia in các sản phẩm quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này
Đơn xin cấp giấy phép ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép, địa chỉ cơ sở in, mục đích và sản phẩm chủ yếu
Sơ yếu lý lịch của giám đốc hoặc chủ cơ sở in kèm theo bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ có liên quan
Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất; danh mục thiết bị in chính
Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập cơ sở in của cơ quan chủ quản
Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự có xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hồ sơ:
B-BTT-019335-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
13