Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTT-029828-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tuyên giáo Trung ương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong trường hợp không cấp thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí phải trả lời bằng văn bản, nói rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan, tổ chức xin phép thành lập cơ quan báo chí nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Báo chí (50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc qua hệ thống bưu chính
Bước 2: Thẩm định hồ sơ
Cục Báo chí thẩm định, xử lý hồ sơ
Bước 3: Trả lời kết quả
Cơ quan, tổ chức sẽ được cấp giấy phép nếu đủ điều kiện. Nếu không, Cục Báo chí sẽ có văn bản trả lời, nói rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có người đứng đầu cơ quan báo chí, các chức danh chủ yếu, có đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đảm bảo cho hoạt động của cơ quan báo chí
Người đứng đầu cơ quan báo chí, các chức danh chủ yếu, phóng viên, biên tập viên, đảm bảo cho hoạt động của cơ quan báo chí
Người đứng đầu cơ quan báo chí chỉ được đảm nhiệm chức vụ này ở một cơ quan báo chí
- Xác định rõ tên cơ quan báo chí, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện đối với mọi loại hình báo chí; phạm vi phát hành chủ yếu, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản
- Phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí
- Có trụ sở chính thức, có cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết đảm bảo cho hoạt động của cơ quan báo chí
- Đối với tổ chức đứng tên xin phép thành lập cơ quan báo chí ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí đó phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của địa phương
Công văn của cơ quan chủ quản xin cấp giấy phép
Bản khai đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động báo chí
Bảng tổng hợp đội ngũ phóng viên, biên tập viên
Bảng Danh sách cán bộ phụ trách các phòng, ban nghiệp vụ của cơ quan báo chí
Bản khai sơ yếu lý lịch cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí
Đề án tổ chức và hoạt động, bao gồm măng sét dự kiến của cơ quan báo chí; các ấn phẩm phụ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động báo chí
Tải về
Bảng tổng hợp đội ngũ phóng viên, biên tập viên
Tải về
Danh sách cán bộ phụ trách các phòng, ban nghiệp vụ cơ quan báo chí
Tải về
Sơ yếu lý lịch cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí
Tải về

0
22