Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTT-030103-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong trường hợp không cấp thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí phải trả lời bằng văn bản, nói rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan báo chí khi thay đổi: tên báo chí, tôn chỉ, mục đích, kỳ hạn xuất bản, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành chủ yếu, ngôn ngữ thể hiện phải làm thủ tục xin phép
Cơ quan báo chí nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Bước 2: Thẩm định hồ sơ
Cục Báo chí thẩm định, xử lý hồ sơ
Bước 3: Trả lời kết quả
Nếu không được cấp phép, Cục Báo chí sẽ có văn bản trả lời, nói rõ lý do
Công văn của cơ quan chủ quản đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định trong giấy phép hoạt động báo chí
Giấy phép hoạt động báo chí (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 02 bản chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19