Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTT-054767-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực thống kê: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông, Trung tâm Internet Việt Nam- Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp báo cáo: Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm:
Báo cáo tháng: Trước ngày 10 hàng tháng, doanh nghiệp báo cáo những thông tin về việc cung cấp dịch vụ của tháng trước
- Báo cáo năm: Trước ngày 15 tháng Một hàng năm, doanh nghiệp báo cáo những thông tin của năm trước
- Trung tâm Internet Việt Nam, Vụ Viễn thông sẽ tiếp nhận báo cáo của doanh nghiệp
Báo cáo tháng, Báo cáo năm của doanh nghiệp theo các mẫu biểu
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo năm về tình hình cung cấp dịch vụ internet
Tải về
Báo cáo thống kê về mạng lưới và dịch vụ internet
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ Internet - Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hồ sơ:
B-BTT-054767-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực:
Viễn thông – Internet
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22