Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTT-066637-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực thống kê: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông
Bước 2: Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét và cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân
Bước 3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận phản hồi về việc cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh theo mẫu
Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (bản sao có công chứng quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hợp đồng thuê nhà…)
Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan chủ quản đối với các đối tượng quy định tại điểm a, c khoản 1 Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai xin cấp phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hồ sơ:
B-BTT-066637-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực:
Phát thanh - truyền hình
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
12