Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTT-139022-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực thống kê: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia (thuộc Cục Ứng dụng CNTT)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Bộ Công An, Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Nội Vụ); Vụ Pháp chế, Vụ Viễn thông, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức xin cấp lại giấy phép khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ được quy định tại NĐ 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng xin cấp lại giấy phép nộp giấy đề nghị cấp lại giấy phép tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Bước 3: Nhận kết quả
Tổ chức xin cấp lại giấy phép nhận được kết quả phản hồi về việc cấp lại giấy phép trong 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo và nêu rõ lý do
Đơn đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại giấy phép
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị xin cấp lại giấy phép của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Có phí được quy định trong Nghị định 26/2007/NĐ-CP nhưng chưa có trong danh mục phí và lệ phí của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hồ sơ:
B-BTT-139022-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực:
Viễn thông – Internet
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27