Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTT-227536-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trường hợp từ chối cấp giấy phép thì Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức xin phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (tại 50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thẩm định hồ sơ: Cục Báo chí xem xét hồ sơ và trình Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trả lời kết quả: Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp phép nếu đủ điều kiện; nếu không cấp sẽ có văn bản trả lời.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc thành lập cơ quan báo chí của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải phù hợp với pháp luật của nước sở tại và được tiến hành theo các quy định của quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài ban hành kèm theo nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 và phù hợp với Luật Báo chí Việt Nam
Đơn xin cấp phép hoạt động báo chí do cơ quan chủ quản đứng tên xin phép. Nội dung đơn ghi rõ:
- Tên cơ quan chủ quản xin phép xuất bản báo chí.
- Tên báo, tạp chí, bản tin.
- Tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành.
- Ngôn ngữ.
- Thể thức xuất bản (kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang in mỗi số, số lượng bản in mỗi kỳ).
- Tổ chức bộ máy của toà soạn.
- Những người chịu trách nhiệm chính (Tổng biên tập, Phó tổng biên tập)
- Trụ sở toà soạn, điện thoại, Fax.
Văn bản ý kiến của Bộ Ngoại Giao
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hồ sơ:
B-BTT-227536-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực:
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
15