Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXD-003745-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và lệ phí cấp Giấy chứng nhận tại cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh. Cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu bản sao với các giấy tờ gốc, nếu hồ sơ đã có đủ giấy tờ theo quy định thì viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận trong đó nêu rõ thời gian giao trả Giấy chứng nhận (trường hợp hồ sơ không đủ các giấy tờ theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do và có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể ngay khi nhận hồ sơ để người đề nghị cấp Giấy chứng nhận biết, bổ sung hồ sơ)
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên Giấy chứng nhận trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận thông báo cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, vào sổ đăng ký Quyền sở hữu nhà ở
Nhận GCN: Chủ sở hữu nhà ở nộp biên lai các khoản lệ phí và Giấy chứng nhận cũ tại cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ để được nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở kèm theo bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập
Bản vẽ sơ đồ nhà ở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức Không quá 500.000đ/giấy (đối với tổ chức)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20