Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXD-129891-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ theo quy định: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và kinh phí cấp Giấy chứng nhận tại Sở xây dựng. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giao Giấy chứng nhận nếu không đủ giấy tờ thì hướng dẫn tổ chức nộp đủ giấy tờ theo quy định
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Sở xây dựng kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký (hoặc thực hiện ký trong trường hợp được uỷ quyền ký) và vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng thông báo cho chủ sở hữu biết về việc nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật
Nhận giấy chứng nhận: Chủ sở hữu nộp biên lai các khoản lệ phí và các giấy tờ gốc về công trình xây dựng cho Sở Xây dựng để lưu hồ sơ và ký nhận vào sổ đăng ký Quyền sở hữu công trình xây dựng để nhận Giấy chứng nhận
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Bản sao giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng
Bản sao Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính
Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình đối với tổ chức Không quá 500.000đ/giấy
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
21