Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXD-176347-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Gửi hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ: Người xin cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi hồ sơ theo quy định tới Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ
Tiếp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu thiếu hoặc không hợp lệ
Xem xét cấp chứng chỉ: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng xem xét cấp lại chứng chỉ theo quy định
Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát. Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ
Có bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 200.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ( trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất ) - Bộ Xây dựng
Số hồ sơ:
B-BXD-176347-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Xây dựng
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [21]
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Bộ Xây dựng
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) - Bộ Xây dựng
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 - Bộ Xây dựng
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) - Khánh Hòa
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) - Bình Dương
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng - Bắc Giang
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hay bị mất) - Bắc Ninh
Cấp lại chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng - Kiên Giang
Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Quảng Nam
Cấp lại Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng (do chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất) - Quảng Nam
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng - Quảng Ninh
Cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Quảng Ninh
Cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Quảng Ninh
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) - Quảng Trị
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) - Long An
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 - Bắc Kạn
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Bắc Kạn
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, 2 - Bắc Kạn
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) - Quảng Bình
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Bạc Liêu
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng - Bạc Liêu

0
21