Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXD-BS188
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực thống kê: An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ về trụ sở Bộ Xây dựng.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đã được gia hạn.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn trong Giấy chứng nhận, tổ chức có nhu cầu gia hạn gửi Bộ Xây dựng 01 bộ hồ sơ đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận;
Bước 2: Nộp phí thẩm định theo quy định của Bộ Tài chính;
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Xây dựng có trách nhiệm thẩm định và gia hạn Giấy chứng nhận. Trường hợp không gia hạn Giấy chứng nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có nhu cầu gia hạn.
Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận;
Giấy chứng nhận đã được cấp;
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp (nếu có sự thay đổi);
Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định (nếu có sự thay đổi);
Danh mục tài liệu kỹ thuật (nếu có sự thay đổi);
Tài liệu về kiểm định viên (nếu có sự thay đổi);
Tài liệu về người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định (nếu có sự thay đổi);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định
Tải về
Mẫu danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm địnH
Tải về
Mẫu danh sách phân công kiểm định viên
Tải về
Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận
Tải về
Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Nộp phí thẩm định theo quy định của Bộ Tài chính.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng - Bộ Xây Dựng
Số hồ sơ:
B-BXD-BS188
Cơ quan hành chính:
Bộ Xây dựng
Lĩnh vực:
An toàn lao động
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22