Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXH-075877-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (theo phân cấp thu Bảo hiểm xã hội để thực hiện
Bước 2: Người lao động ra Hội đồng giám định y khoa để giám định mức suy giảm khả năng lao động
Bước 3: Người sử dụng lao động giới thiệu người lao động ra Hội đồng giám định y khoa để giám định mức suy giảm khả năng lao động; nộp hồ sơ theo quy định cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc phòng “Một cửa” của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (theo phân cấp thu Bảo hiểm xã hội để thực hiện); nhận lại hồ sơ đã giải quyết từ Bảo hiểm xã hội huyện hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để giao cho người lao động
Bước 4: - Bảo hiểm xã hội huyện tiếp nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nhận hồ sơ đã giải quyết từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để trả cho người sử dụng lao động.
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ Bảo hiểm xã hội huyện hoặc từ người sử dụng lao động; giải quyết; trả hồ sơ đã giải quyết cho Bảo hiểm xã hội huyện hoặc người sử dụng lao động.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên
Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên (có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại thì không phụ thuộc tuổi đời)
Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính)
Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (02 bản chính)
Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (02 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà nam từ đủ 50 tuổi trở lên, nữ từ đủ 45 tuổi trở lên hoặc trường hợp không phụ thuộc tuổi đời do có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Số hồ sơ:
B-BXH-075877-TT
Cơ quan hành chính:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
9