Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXH-076073-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bảo hiểm xã hội cấp huyện: Cung cấp mẫu Tờ khai cá nhân cho người lao động và hướng dẫn người lao động lập hồ sơ
Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú
Bước 3: - Bảo hiểm xã hội cấp huyện: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động, chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nhận hồ sơ đã giải quyết từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để trả cho người lao động.
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố Tiếp nhận hồ sơ từ Bảo hiểm xã hội cấp huyện, giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho Bảo hiểm xã hội huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi hoặc trường hợp nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 (Lực lượng vũ trang: Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi) đã có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên và trong đó và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên
Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính)
Tờ khai cá nhân của người lao động (01 bản chính và 01 bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Số hồ sơ:
B-BXH-076073-TT
Cơ quan hành chính:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
8