Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXH-076087-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bảo hiểm xã hội cấp huyện: Cung cấp mẫu Tờ khai cá nhân cho người lao động và hướng dẫn người lao động lập hồ sơ
Bước 2: Người lao động nộp Tờ khai cá nhân đề nghị giám định khả năng lao động (Mẫu số 05-HTN) cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú để được cấp giấy giới thiệu ra Hội đồng Giám định y khoa; ra Hội đồng Giám định y khoa để giám định khả năng lao động
Bước 3: Khi có kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động, người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú
Bước 4: - Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động, chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nhận hồ sơ đã giải quyết từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để trả cho người lao động.
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ Bảo hiểm xã hội cấp huyện; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho Bảo hiểm xã hội huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
Có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên (có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại thì không phụ thuộc tuổi đời)
Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính)
Tờ khai cá nhân của người lao động (01 bản chính và 01 bản sao)
Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (02 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện mà có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên - Bảo hiểm Xã hội Việt nam
Số hồ sơ:
B-BXH-076087-TT
Cơ quan hành chính:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19