Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXH-112554-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bảo hiểm xã hội cấp huyện:
- Cung cấp mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu số 14-HSB) cho người lao động;
- Hướng dẫn người lao động lập hồ sơ.
Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ theo quy định cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú
Bước 3: - Bảo hiểm xã hội cấp huyện: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động, chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nhận hồ sơ đã giải quyết từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để trả cho người lao động.
- Bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố Tiếp nhận hồ sơ từ Bảo hiểm xã hội cấp huyện để giải quyết; trả hồ sơ đã giải quyết cho Bảo hiểm xã hội huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đi nước ngoài định cư
Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính)
Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động hoặc quyết định xuất ngũ, phục viên (01 bản sao)
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần của người lao động (01 bản chính)
Giấy được định cư ở nước ngoài (01 bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội đi nước ngoài định cư.
Số hồ sơ:
B-BXH-112554-TT
Cơ quan hành chính:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
58