Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXH-138221-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bảo hiểm xã hội huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bảo hiểm xã hội tỉnh, hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ
Bước 2: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định tại phòng một cửa của Bảo hiểm xã hội tỉnh (theo phân cấp thu Bảo hiểm xã hội để thực hiện); nhận lại hồ sơ đã giải quyết để giao lại cho người lao động
Bước 3: Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ Bảo hiểm xã hội huyện hoặc từ người sử dụng lao động giải quyết; trả hồ sơ đã giải quyết cho Bảo hiểm xã hội huyện hoặc người sử dụng lao động
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội và không có nguyện vọng tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tuổi đời:
- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi làm việc trong điều kiện bình thường;
- Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
Sổ Bảo hiểm xã hội (01 bản chính)
Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
54