Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXH-250231-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Công nghệ thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Lập và gửi hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin gửi tới địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng lao động
Thực hiện việc truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo Mẫu số 02/SĐ-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg.
Bước 2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận tờ khai của người sử dụng lao động và tự động kiểm tra các thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, gửi thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đến địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người sử dụng lao động đã đăng ký thành công giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội.
Phát sinh thay đổi, bổ sung thông tin về chứng thư số, địa chỉ thư điện tử, điện thoại và người liên hệ tại Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử (trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thay đổi, bổ sung, người sử dụng lao động phải thông tin cho cơ quan BHXH).
Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo Mẫu số 02/SĐ-GD
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số hồ sơ:
B-BXH-250231-TT
Cơ quan hành chính:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35