Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXH-250233-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Công nghệ thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện qua Cổng giao dịch điện tử của tổ chức I-VAN được người sử dụng lao động lựa chọn
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử gửi tới địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng lao động
Lập Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 04/ĐK-IVAN ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg gửi đến Cổng giao dịch điện tử của tổ chức I-VAN đã lựa chọn
Bước 2: Tổ chức I-VAN
Trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được tờ khai của người sử dụng lao động, tổ chức I-VAN gửi tờ khai đến cổng giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Bước 3: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo lý do cho Tổ chức I- VAN.
Bước 4: Tổ chức I-VAN
Trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho người sử dụng lao động
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật;
Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 04/ĐK-IVAN
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số hồ sơ:
B-BXH-250233-TT
Cơ quan hành chính:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25