Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXH-250234-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Công nghệ thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện qua Cổng giao dịch điện tử của tổ chức I-VAN
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo xác nhận việc thay đổi, bổ sung thông tin và gửi tới địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng lao động
Lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 05/SĐ-IVAN gửi đến Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN;
Bước 2: Tổ chức I-VAN
Trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được Tờ khai của người sử dụng lao động lập theo Mẫu số 05/SĐ-IVAN, tổ chức I-VAN gửi Tờ khai đến Cổng giao dịch điện tử của BHXH Viêt Nam.
Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 05/SĐ-IVAN
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số hồ sơ:
B-BXH-250234-TT
Cơ quan hành chính:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29