Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXH-BS116
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Công nghệ thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Lập và gửi hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kèm theo tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp gửi vào địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng lao động
Lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bước 2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận tờ khai của người sử dụng lao động tự động kiểm tra các thông tin kê khai, nếu đủ điều kiện sẽ tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch của người sử dụng lao động và gửi thông tin qua email của người sử dụng lao động.
(Trường hợp không chấp thuận Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thông báo lý do bằng email cho người sử dụng lao động)
Mẫu số 01/ĐK-GD Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số hồ sơ:
B-BXH-BS116
Cơ quan hành chính:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34