Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BYT-001577-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Y dược cổ truyền
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ về Vụ Y dược cổ truyền
Bước 2: Vụ Y dược cổ truyền gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho đương sự
Bước 3: Cơ quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định trong thời hạn 10 ngày và phải ghi trên Phiếu tiếp nhận ngày nhận hồ sơ bổ sung. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì tiếp tục thông báo cho cá nhân để bổ sung tiếp, đóng lệ phí theo qui định
Bước 4: Tổ chức thẩm định sau 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Bước 5: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận sau 15 ngày thẩm định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 9-Người được cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có bằng cấp phù hợp với hình thức tổ chức và phạm vi chuyên môn hành nghề
- Đã có thời gian thực hành tại cơ sở y, dược
- Có đạo đức nghề nghiệp
- Có đủ sức khỏe để hành nghề
- Có đủ các điều kiện khác theo quy định tại các điều 17 của Pháp lệnh này tùy theo từng hình thức tổ chức hành nghề
- Không thuộc đối tượng pháp luật cấm
Điều 22
Người được cấp Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền phải có đủ các điều kiện sau đây
- Các điều kiện quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh này
- Có một trong các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn sau đây tùy theo yêu cầu của từng hình thức tổ chức hành nghề và phạm vi chuyên môn hành nghề
+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền
+ Bằng tốt nghiệp đại học dược hoặc trung học dược và có Giấy chứng nhận đã học dược học cổ truyền
+ Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Sở Y tế) cấp;
- Đã qua thực hành 5 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 21 của Pháp lệnh này tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 2 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại khoản 4 Điều 21 của Pháp lệnh này tại cơ sở y dược học cổ truyền
Điều kiện cụ thể cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân
- Người được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân phải có đủ các điều kiện chung theo quy định tại Điều 22 của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Điều 5 của Nghị định số 103/2003/NĐ-CP
- Bằng cấp và thời gian thực hành của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền để mở bệnh viện y học cổ truyền phải có đủ các điều kiện cụ thể sau:
+ Người đứng đầu BV phải có bằng tốt nghiệp đại học về y học cổ truyền được đào tạo trong nước hoặc nước ngoài và có thời gian thực hành từ 5 năm trở lên tại các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hợp pháp.
+ Xác định thời gian thực hành căn cứ vào quyết định nghỉ hưu hoặc giấy xác nhận của cơ quan đơn vị
+ Có đủ sức khoẻ
+ Đã nghỉ hưu
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân Xã, Phường, Thị trấn hoặc cơ quan nơi cán bộ, công chức công tác.Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác; đối với người nước ngoài có bản lý lịch tự thuật và lý lịch tư pháp của nước sở tại, nếu sinh sống trên 06 tháng tại Việt Nam phải có lý lịch tư pháp của Việt Nam
Giấy chứng nhận sức khoẻ từ bệnh viện Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh trở lên
Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 5 năm trở lên (5 năm)
Bản photo chứng minh nhân dân; đối với người nước ngoài bản photo hộ chiếu
2 ảnh màu cỡ 4x6 cm
Bản cam kết thực hiện đúng pháp luật
Hồ sơ của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồ sơ phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo qui định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 150.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền cấp cho người (cả người nước ngoài) đứng đầu bệnh viện Y học cổ truyền tư nhân - Bộ Y tế
Số hồ sơ:
B-BYT-001577-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Y tế
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17