Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BYT-020574-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Y tế dự phòng và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Y tế dự phòng và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị đăng ký gửi hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung về Cục Y tế dự phòng và Môi trường
Bước 2: Cục Y tế dự phòng và Môi trường tiếp nhận và xem xét:
- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Y tế dự phòng và Môi trường sẽ có văn bản đồng ý cho đăng ký bổ sung
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Cục có công văn yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì tiếp tục thông báo cho đơn vị đăng ký để bổ sung tiếp
Bước 3: Đề nghị nộp phí thẩm định hồ sơ, thông báo và trả kết quả giải quyết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng được áp dụng đối với: Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam còn thời hạn
Việc đăng ký bổ sung không phải thay đổi số đăng ký lưu hành
Công văn xin bổ sung phạm vi sử dụng của hoá chất, chế phẩm
Bản kết quả khảo nghiệm với đối tượng xin bổ sung
Mẫu nhãn của hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn sau khi bổ sung phạm vi sử dụng
Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, các văn bản có tính pháp lý phải là bản gốc hoặc bản sao hợp lệ. Hồ sơ phải đóng bìa, có danh mục tài liệu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung 500.000 đồng/1 hóa chất, chế phẩm

1
24