Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BYT-034931-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khia nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ về Sở y tế
Bước 2: Sở y tế gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho đương sự
Bước 3: Cơ quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định trong thời hạn 10 ngày và phải ghi trên Phiếu tiếp nhận ngày nhận hồ sơ bổ sung. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì tiếp tục thông báo cho cá nhân để bổ sung tiếp, đóng lệ phí theo qui định
Bước 4: Tổ chức thẩm định hồ sơ
Bước 5: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân phải có đủ các điều kiện chung theo quy định tại Điều 22 của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và Điều 5 của Nghị định số 103/2003/NĐ-CP
- Bằng cấp và thời gian thực hành của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền để mở phòng chẩn trị y học cổ truyền phải có đủ các điều kiện cụ thể sau
- Người đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc phải có một trong các bằng cấp, giấy chứng nhận sau: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp về y học cổ truyền trở lên hoặc bằng cấp lương y do cơ sở có chức năng đào tạo được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp hoặc giấy chứng nhận chuyên môn y dược học cổ truyền (chứng nhận lương y) do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế đã cấp trước ngày Thông tư số 01/2004/TT-BYT có hiệu lực và có thời gian thực hành từ 5 năm trở lên tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp theo quy định của Bộ Y tế
- Xác định thời gian thực hành căn cứ vào quyết định nghỉ hưu hoặc giấy xác nhận của cơ quan đơn vị
- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ sở y của Nhà nước được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân để làm người đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc ngoài giờ
* Điều 9-Người được cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có bằng cấp phù hợp với hình thức tổ chức và phạm vi chuyên môn hành nghề
- Đã có thời gian thực hành tại cơ sở y, dược
- Có đạo đức nghề nghiệp
- Có đủ sức khỏe để hành nghề
- Có đủ các điều kiện khác theo quy định tại các điều 17 của Pháp lệnh này tùy theo từng hình thức tổ chức hành nghề
- Không thuộc đối tượng
* Điều 22
Người được cấp Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền phải có đủ các điều kiện sau đây
- Các điều kiện quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh này
- Có một trong các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn sau đây tùy theo yêu cầu của từng hình thức tổ chức hành nghề và phạm vi chuyên môn hành nghề
+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền
+ Bằng tốt nghiệp đại học dược hoặc trung học dược và có Giấy chứng nhận đã học dược học cổ truyền;
+ Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Sở Y tế) cấp
+ Đã qua thực hành 5 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 21 của Pháp lệnh này tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 2 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại khoản 4 Điều 21 của Pháp lệnh này tại cơ sở y dược học cổ truyền
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền cấp cho người đứng đầu cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc
Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan nơi cán bộ, công chức công tác
Giấy chứng nhận sức khỏe từ Trung tâm y tế Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh trở lên
Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y dược học cổ truyền (5 năm)
Văn bản đồng ý cho phép hành nghề y, dược tư nhân của Thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và đang làm việc tại các cơ sở y dược của Nhà nước
Bản sao chứng minh thư nhân dân
2 ảnh màu cỡ 4x6 cm
Bản cam kết thực hiện đúng pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp mới, gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân 150.000 đ/chứng chỉ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền cấp cho người đứng đầu cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc - Bộ Y tế
Số hồ sơ:
B-BYT-034931-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Y tế
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [11]
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền cấp cho người đứng đầu cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc (do bị mất) - Bộ Y tế
Gia hạn chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền cấp cho người đứng đầu cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc - Bộ Y tế
Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cở sở dich vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Bình Dương
Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc - Bình Dương
Cấp chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền - Đà Nẵng
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Kiên Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Kiên Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cở sở dich vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc - Bắc Ninh
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (các Bộ/ngành chủ quản) - Bộ Y tế
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế - Bộ Y tế

0
60