Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BYT-042973-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ về Sở Y tế
Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận, xem xét hồ sơ. Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở y tế phải thành lập hội đồng tư vấn để xem xét và ra quyết định cho phép người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân. Trường hợp không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 3: Thông báo kết quả cho đương sự
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 21
- Cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, y dược học cổ truyền tư nhân quy định tại khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân được Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy phép nếu có đủ các điều kiện sau:
+ Có văn bằng chuyên môn hợp pháp do nước sở tại cấp
+ Có Chứng chỉ hành nghề hợp pháp hoặc Giấy xác nhận đã hành nghề trên 03 năm (tính đến thời điểm xin cấp phép) do nước sở tại cấp
+ Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định
+Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận mà không thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân
+ Có Giấy phép lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động của Việt Nam cấp
Điều 22
- Người nước ngoài trực tiếp khám, chữa bệnh cho người bệnh phải biết tiếng Việt Nam thành thạo hoặc phải có người phiên dịch. Việc kê đơn thuốc bắt buộc phải ghi bằng tiếng Việt và ngôn ngữ của người nước ngoài trực tiếp khám bệnh và kê đơn
- Người phiên dịch quy định tại khoản 3 Điều 14 của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân phải có đủ các điều kiện sau
+ Có bằng tốt nghiệp trung học y, trung học y dược học cổ truyền trở lên hoặc lương y
+Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ phù hợp với ngôn ngữ của người nước ngoài trực tiếp khám, chữa bệnh sử dụng
- Đối với cơ sở hành nghề y tư nhân, y học cổ truyền tư nhân, nếu hiện tại chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 2 của Điều này thì Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở đó được phép sử dụng người phiên dịch có Chứng chỉ ngoại ngữ bằng C trở lên cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2007. Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở phải chịu trách nhiệm về trình độ chuyên môn của người phiên dịch đó
Người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân phải được Sở Y tế cấp giấy phép (Bộ Y tế phân cấp cho các cơ sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nếu đáp ứng các quy định tại Điều 21, 22 của Nghị định số 103/2003/NĐ-CP (trong đó, các bằng cấp chuyên môn và các giấy tờ khác nếu do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc hợp pháp hóa lãnh sự được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu; thầy thuốc là người nước ngoài phải ghi đầy đủ tên bằng chữ nước ngoài, chữ phiên âm, riêng đối với thầy thuốc là người Trung Quốc thì phải có thêm tên gọi theo tiếng Việt Nam)
Đơn đề nghị cấp (hoặc gia hạn)
Bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn do nước sở tại cấp
Chứng chỉ hành nghề hợp pháp hoặc Giấy xác nhận đã hành nghề trên 03 năm (tính đến thời điểm xin cấp phép) do nước sở tại cấp
Giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp
Người nước ngoài phải có bản lý lịch tự thuật và lý lịch tư pháp của nước sở tại. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp
Giấy phép lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động của Việt Nam cấp
Bản sao hộ chiếu
2 ảnh màu cỡ 4x6 cm
Hồ sơ của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt (có công chứng) theo qui định
Số bộ hồ sơ: Không qui định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế tư nhân 3.000.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân ở Việt Nam - Bộ Y tế
Số hồ sơ:
B-BYT-042973-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Y tế
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [13]
Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân ở Việt Nam - Yên Bái
Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân ở Việt Nam - Bình Dương
Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở Y học cổ truyền tư nhân Việt Nam - Bình Dương
Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân ở Việt Nam - Bắc Ninh
Cấp lại Giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y học cổ truyền tư nhân - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại Giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y tư nhân - TP Hồ Chí Minh
Cấp phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y tư nhân - TP Hồ Chí Minh
Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam - Hải Dương
Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân tại Việt Nam - Hải Dương
Cấp Giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y tư nhân - Quảng Ngãi
Gia hạn Giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y tư nhân - Quảng Ngãi
Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân Việt Nam - Quảng Ninh
Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân - Bà Rịa - Vũng Tàu

1
37