Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BYT-072957-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý khám chữa bệnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ về Sở Y tế
Bước 2: Sở Y tế gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho đương sự
Bước 3: Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu không có yêu cầu bổ sung thì Sở Y tế tổ chức thẩm định để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức
Bước 4: Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại chưa hợp lệ, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho đương sự bổ sung. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì tiếp tục thông báo cho cá nhân để bổ sung tiếp
Bước 5: Khi nhận được văn bản yêu cầu , đương sự phải bổ sung gửi về Sở Y tế. Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên sổ công văn đến, nếu không có yêu cầu bổ sung thì Sở Y tế tổ chức thẩm định để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
Điều lệ tổ chức và hoạt động
Giấy báo mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề có xác nhận của cơ quan công an cấp phường nơi người đó mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
Số bộ hồ sơ: Không qui định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở dịch vụ y tế tư nhân Cơ sở dich vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp: - 100.000 đồng /cơ sở – TP, trực thuộc Trung ương - 80.000 đồng/ cơ sở – Tỉnh đồng bằng trung du - 60.000 đồng/ cơ sở - Tỉnh niền núi, vùng sâu, vùng xa. Cơ sở dịch vụ điều dưỡng và PHCN; phòng xét nghiệm; phòng thăm dò chức năng; cơ sở dịch vụ KHHGĐ - 300.000 đồng /cơ sở – TP, trực thuộc Trung ương - 240.000 đồng/ cơ sở – Tỉnh đồng bằng trung du - 180.000 đồng/ cơ sở - Tỉnh niền núi, vùng sâu, vùng xa. Cơ sở giải phẫu thẩm mỹ - 1.500.000 đồng /cơ sở – TP, trực thuộc Trung ương - 1.200.000 đồng/ cơ sở – Tỉnh đồng bằng trung du - 900.000 đồng/ cơ sở - Tỉnh niền núi, vùng sâu, vùng xa.  Phòng răng và làm giăng giả; cơ sở dịch vụ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài và các hình thức dịch vụ y tế khác - 500.000 đồng /cơ sở – TP, trực thuộc Trung ương - 400.000 đồng/ cơ sở – Tỉnh đồng bằng trung du - 300.000 đồng/ cơ sở - Tỉnh niền núi, vùng sâu, vùng xa
Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở Nhà hộ sinh 500.000 đồng /cơ sở – TP, trực thuộc Trung ương - 400.000 đồng/ cơ sở – Tỉnh đồng bằng trung du - 300.000 đồng/ cơ sở - Tỉnh niền núi, vùng sâu, vùng xa
Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế tư nhân phòng khám Đa khoa Đa khoa: - 400.000 đồng /cơ sở – TP, trực thuộc Trung ương - 300.000 đồng/cơ cở – Tỉnh đồng bằng trung du - 180.000 đồng/cơ sở - Tỉnh niền núi, vùng sâu, vùng xa. Chuyên khoa - 350.000 đồng /cơ sở – TP, trực thuộc Trung ương - 240.000 đồng/ cơ sở – Tỉnh đồng bằng trung du - 180.000 đồng/ cơ sở - Tỉnh niền núi, vùng sâu, vùng xa
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (do bị mất) đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bộ Y tế
Số hồ sơ:
B-BYT-072957-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Y tế
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bộ Y tế
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (do bị mất) đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Dương
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân do bị mất cho các cơ sở khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) - Bắc Giang
Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân do hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn, tên cơ sở nhưng không thay đổi địa điểm thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trừ trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh - Bắc Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện - Đồng Nai
Xác nhận hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Quảng Ngãi
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Vĩnh Phúc
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh - Vĩnh Phúc

0
27