Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BYT-111388-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc Trung tâm y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (nếu được Ủy ban nhân dân uỷ quyền)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc Trung tâm y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (nếu được Ủy ban nhân dân uỷ quyền)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trung tâm y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (nếu được Ủy ban nhân dân uỷ quyền)
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gửi hồ sơ về Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do Uỷ ban nhân dân uỷ quyền (Cơ quan có thẩm quyền)
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho đương sự
Bước 3: Cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có công văn yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy địnhvà phải ghi trên giấy biên nhận ngày nhận hồ sơ bổ sung
Bước 4: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc phải phải tổ chức thẩm định và kiểm tra cơ sở và lập biên bản thẩm định. Kết luận phải ghi rõ là “Đạt” hoặc “Không đạt”
+ Nếu “ đạt”” thì trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp giấy chứng nhận
+ Trường hợp “Không đạt” phải ghi rõ lý do trong biên bản thẩm định và nêu rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa là 03 tháng). Cơ sở có trách nhiệm khắc phục yêu cầu của đoàn thẩm định, nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở
+ Trường hợp cơ sở đã áp dụng HACCP thì cũng phải được kiểm tra hồ sơ và kiểm tra cơ sở
Bước 5: Trả kết quả cho cơ sở
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Điều kiện về cơ sở gồm:
- Địa điểm; môi trường
- Yêu cầu thiết kế nhà xưởng
- Kết cấu nhà xưởng
- Hệ thống cung cấp nước, nước đá, hơi nước
- Hệ thống xử lý chất thải
- Khí nén
- Hệ thống xử lý chất thải
- Phòng thay bảo hộ lao động
- Nhà vệ sinh
* Điều kiện về trang thiết bị gồm:
- Phương tiện rửa và khử trùng tay
- Nước sát trùng
- Thiết bị phòng chống côn trùng gây hại
- Thiết bị, dụng cụ giám sát chất lượng
- Thiết bị, dụng cụ chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển
* Điều kiện về con người gồm:
- Sức khoẻ của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm
- Kiến thức, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu I)
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh
- Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu II )
Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Bản sao Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HCCP (nếu có)
Số bộ hồ sơ: Không qui định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 50.000 đ /1 lần cấp
Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ - Khách sạn, Nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm: 200.000 đồng/lần cấp/cơ sở - Quán ăn uống bình dân: 50.000 đồng/lần cấp/cơ sở
Thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - 200.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm - 300.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sản lượng từ 20 tấn đến nhỏ hơn 100 tấn/1năm - 400.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh từ sản lượng từ 100 tấn đến nhỏ hơn 500 tấn/ 1 năm - 500.000 đ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sản lượng từ 1000 tấn/1 năm trở lên. cứ tăng lên 20 tấn/năm cộng thêm 100.000đ
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (do huyện cấp giấy phép kinh doanh), cửa hàng ăn, căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn quy mô nhỏ, trường phổ thông cơ sở, các lễ hội, hội nghị - Bộ Y tế
Số hồ sơ:
B-BYT-111388-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Y tế
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [13]
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bình Định
Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm - Bắc Giang
Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) - Bạc Liêu
Chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm - Đà Nẵng
Cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấp phép kinh doanh; các cửa hàng ăn, căng - tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn khộng thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận - Hòa Bình
Cấp giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống do quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - TP Hồ Chí Minh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - TP Hồ Chí Minh
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trường học, cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhận - TP Hồ Chí Minh
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các các căn tin trường học, cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhận - TP Hồ Chí Minh
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm - Quảng Nam
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm - Quảng Nam
Xác nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Bắc Giang

0
30