Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BYT-111604-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các cơ quan sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ quan sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, Người trúng tuyển phải đến cơ quan tuyển dụng để ký hợp đồng làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước 60 ngày tổ chức tuyển dụng, đơn vị sự nghiệp phải thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh cần tuyển, nội dung của hồ sơ dự tuyển tại trụ sở cơ quan và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đơn vị sự nghiệp đặt trụ sở
Bước 2: Các cá nhân có nhu cầu nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan tuyển dụng
Bước 3: Tổ chức thi tuyển và chấm thi
Bước 4: Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Điều kiện và tiêu chuẩn của người được đăng ký dự tuyển vào viên chức:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam
- Tuổi đời phải từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Đối với ngành nghề đặc biệt, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 tuổi nhưng không quá 50 tuổi
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch viên chức dự tuyển
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ
- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục
Căn cứu vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển
* Điều kiện ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
- Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động
- Người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
- Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ, công chức cấp xã cso thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ 3 năm trở lên
Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu)
Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập
Bản sao giấy khai sinh
Bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền hợp pháp văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập, phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu phí dự thi tuyển công chức căn cứ vào số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi để áp dụng theo các mức: - Dưới 100 thí sinh tham dự: 130.000 (một trăm ba mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi - Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự: 70.000 (bảy mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi - Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức trong các cơ quan sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế - Bộ Y tế
Số hồ sơ:
B-BYT-111604-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Y tế
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18