Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BYT-136027-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): B-BYT-035945-TT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): B-BYT-035945-TT
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Cấp ngay sau khi khám xong
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở gửi hồ sơ về Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố
Bước 2: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho đương sự
Bước 3: Cơ quan tiến nhận kiểm tra hồ sơ, làm công văn trả lời doanh nghiệp ngày giờ tổ chức khám sức khoẻ cho người trực tiếp sản xuất, chế biến, phục vụ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
Bước 4: Tổ chức khám sức khỏe cho cơ sở theo quy định
Bước 5: Trả kết quả cho cơ sở
Danh sách người lao động đăng ký khám sức khỏe
Sổ theo dõi kết quả xét nghiệm phân tìm người lành mang trùng đối với người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Phiếu kết quả kiểm nghiệm phân tìm người lành mang trùng
Sổ theo dõi danh sách các bệnh hoặc chứng truyền nhiễm
Số bộ hồ sơ: Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay - Bộ Y tế
Số hồ sơ:
B-BYT-136027-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Y tế
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22