Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-NCS-283149-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng chính sách
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục (cấp tỉnh, cấp huyện)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục (cấp tỉnh, cấp huyện) hoặc Tổ giao dịch tại xã của Ngân hàng Chính sách xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục (cấp tỉnh, cấp huyện) hoặc Tổ giao dịch tại xã của Ngân hàng Chính sách xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Gửi tiền: Phiếu thu; Rút tiền: Phiếu chi; Chuyển khoản tiền gửi để trả gốc, lãi tiền vay: Phiếu giao dịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng đến NHCSXH thực hiện thủ tục
+ Khi gửi tiền: khách hàng nộp bảng kê các loại tiền nộp
+ Khi rút tiền: khách hàng nộp giấy lĩnh tiền mặt, giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh quân nhân hoặc Chứng minh nhân viên quốc phòng hoặc Hộ chiếu)
+ Khi chuyển khoản tiền gửi để trả gốc, lãi tiền vay: khách hàng nộp Sổ vay vốn
Bước 2: NHCSXH thực hiện giao dịch cho khách hàng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ TK&VV phải được thành lập và hoạt động theo quy định
- Tổ TK&VV phải có quy ước về việc gửi tiền của các tổ viên đã ghi trong biên bản họp tổ (mẫu số 10A/TD). Mức gửi phù hợp với điều kiện kinh tế của các tổ viên và điều kiện kinh tế của mỗi vùng
Mỗi khách hàng gửi tiền tại NHCSXH được mở, sử dụng một tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
Gửi tiền: Bảng kê các loại tiền nộp
Rút tiền: Giấy lĩnh tiền mặt, Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh quân nhân hoặc Chứng minh nhân viên quốc phòng hoặc Hộ chiếu), Giấy ủy quyền theo quy định của Pháp luật (trường hợp nhận tiền thay)
Chuyển khoản tiền gửi để trả gốc, lãi tiền vay: Sổ vay vốn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê các loại tiền nộp
Tải về
Giấy lĩnh tiền mặt
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn: Tổ viên gửi, rút, chuyển khoản tiền gửi trực tiếp - Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ:
B-NCS-283149-TT
Cơ quan hành chính:
Ngân hàng chính sách
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26