Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-NHA-003022-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Quỹ tín dụng nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi có nhu cầu thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố 01 bộ hồ sơ
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét giải quyết việc đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
Bước 3: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố ra quyết định sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động cho QTDND cơ sở về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản giải thích lý do
Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tiến hành:
a) Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh;
b) Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Uỷ ban nhân dân xã) thông báo trên đài phát thanh xã và đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; Trường hợp chuyển trụ sở chính sang địa bàn xã khác thì phải niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và thông báo trên đài phát thanh xã cả nơi đi và nơi đến;
c) Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính để trình Đại hội thành viên gần nhất thông qua;
d) Đề nghị Ngân hàng Nhà nước ra Quyết định chuẩn y Điều lệ đã được Đại hội thành viên thông qua;
đ) Thông báo việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật;
e) Thực hiện các công việc khác có liên quan
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính trong những trường hợp địa điểm hiện tại không còn phù hợp với hoạt động
Việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Đại hội thành viên nhất trí thông qua
Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi và địa điểm dự định chuyển đến
Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền)
Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân chuyển trụ sở chính sang địa bàn xã khác trong phạm vi địa bàn hoạt động thì phải có văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân xã nơi chuyển đi và nơi dự định chuyển đến
Bản sao văn bản (có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà, đất hợp pháp của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tại địa điểm dự định đặt trụ sở chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hồ sơ:
B-NHA-003022-TT
Cơ quan hành chính:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực:
Quỹ tín dụng nhân dân
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17