Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: BTR-BS503
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định;
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bô phận tiếp nhận của văn phòng Ban Quản lý địa chỉ số 65 Đại lộ Đồng khởi, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Văn phòng chuyển tiếp đến chuyên viên phụ trách kiểm tra hồ sơ:
- Nếu không đầy đủ thì yêu cầu bổ sung
- Nếu đầy đủ thì ra biên nhận
Bước 3: Ban quản lý sẽ chuyển đến Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nơi thực hiện dự án để xem xét giải quyết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre có chủ trương chấp thuận đầu tư vào khu công nghiệp
01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng kí Bản cam kết bảo vệ môi trường
- 05 (năm) Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định có chữ kí, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa của từng bản.
- 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án.
Số bộ hồ sơ:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục lập bản cam kết xác nhận bảo vệ môi trường - Bến Tre
Số hồ sơ:
BTR-BS503
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26