Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-000270-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc. Nếu phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn có thể kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực văn bản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Cán bộ chứng thực nhận hồ sơ cần chứng thực chữ ký tại phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên
Xử lý hồ sơ: Cán bộ chứng thực kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ cần chứng thực chữ ký, làm thủ tục và trình ký
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực
Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác
Giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực chữ ký không quá 10.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-000270-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
28