Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-000274-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc; 03 ngày làm việc, nếu cần xác minh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Người yêu cầu nộp mẫu Giấy ủy quyền tại của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Long Xuyên
Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ phụ trách chứng thực tiếp nhận hồ sơ, các giấy tờ chứng minh việc ủy quyền
Xử lý hồ sơ: Cán bộ phụ trách chứng thực kiểm tra và cho ngưới ủy quyền ký tên vào giấy ủy quyền
Quyết định thủ tục hành chính, trả kết quả: Cán bộ phụ trách chứng thực làm thủ tục, trình ký và trả kết quả, thu lệ phí
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Xuất trình các các loại giấy tờ bản chính để chứng minh quyền (Giấy phép kinh doanh, giấy triệu tập của Toà án, Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc các giấy tờ phát sinh quyền khác có liên quan,...)
Bản chính và bản photo Giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền
Bản photo Giấy chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền
Bản chính và bản photo sổ hộ khẩu của người ủy quyền
Giấy tờ bản chính chứng minh quyền (Giấy phép kinh doanh, giấy triệu tập của Toà án, Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc các giấy tờ phát sinh quyền khác có liên quan,...)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy ủy quyền
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí ủy quyền 10.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [76]
Di chuyển hài cốt liệt sĩ - An Giang
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu - An Giang
Thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh - An Giang
Thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh; quy hoạch thoát nước đô thị (trừ loại đặc biệt) - An Giang
Thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt) - An Giang
Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu - An Giang
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung - An Giang
Cấp giấy phép quy hoạch - An Giang
Thẩm định đồ án quy hoạch chung đối với thị trấn, đô thị loại V chưa được công nhận là thị trấn - An Giang
Thẩm định đồ án quy hoạch chung đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh - An Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - An Giang
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên 7 tầng - An Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - An Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng - An Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng - An Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo - An Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn (Đối với công trình không theo tuyến) - An Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn (Đối với công trình theo tuyến trong đô thị) - An Giang
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án - An Giang
Cấp giấy phép xây sửa chữa, cải tạo công trình - An Giang
Điều chỉnh giấy phép xây dựng (đối với công trình) - An Giang
Gia hạn giấy phép xây dựng - An Giang
Điều chỉnh giấy phép xây dựng (đối với nhà ở riêng lẻ trên 07 tầng) - An Giang
Cấp giấy phép xây dựng tạm (Đối với công trình không theo tuyến) - An Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề Định giá bất động sản - An Giang
Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư - An Giang
Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư (trường hợp một khu đất chỉ có một nhà đầu tư đăng ký) - An Giang
Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai, phù hơp với quy hoạch xây dựng nhà ở) - An Giang
Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án) - An Giang
Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn - An Giang
Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính tiền sử dụng đất) - An Giang
Xác nhận nhà ở đủ điều kiện cho người nước ngoài thuê - An Giang
Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh - An Giang
Lấy ý kiến về Quy hoạch kiến trúc và xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh - An Giang
Cấp giấy phép xây dựng tạm (đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo) - An Giang
Cấp giấy phép di dời công trình - An Giang
Góp ý thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình - An Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng - An Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng - An Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - An Giang
Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công trong hoạt động xây dựng - An Giang
Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công trong hoạt động xây dựng - An Giang
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng hạng 1 không qua hạng 2) - An Giang
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) - An Giang
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - An Giang
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng - An Giang
Tiếp nhận Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng - An Giang
Thẩm tra thiết kế đối với công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước - An Giang
Thẩm tra thiết kế đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước - An Giang
Kiểm tra công tác nghiệm thu - An Giang
Cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng hoạt động xây dựng tại Việt Nam (đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu phát sinh trong cùng năm) - An Giang
Cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng hoạt động xây dựng tại Việt Nam (đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu không phát sinh trong cùng năm) - An Giang
Xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh - An Giang
Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại (đối với hình thức khuyến mại không mang tính may rủi) - An Giang
Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương - An Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan - An Giang
Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan - An Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả - An Giang
Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả - An Giang
Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - An Giang
Cấp giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh - An Giang
Tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt nội dung quảng cáo khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền - An Giang
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam - An Giang
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo Mỹ phẩm - An Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu phương tiện chưa khai thác - An Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu phương tiện đang khai thác - An Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật - An Giang
Cấp lại giấy phép xây dựng - An Giang
Ghi chú việc sinh đã tiến hành ở nước ngoài - An Giang
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - An Giang
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - An Giang
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - An Giang
Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài - An Giang
Cấp bản sao các loại giấy tờ hộ tịch từ sổ bộ gốc - An Giang
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - An Giang
Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch - An Giang

0
20