Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-001529-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường Trung học phổ thông liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Phụ huynh học sinh làm đơn xin chuyển trường
Ý kiến nơi đến: Hịêu trưởng nhà trường nơi đến ghi ý kiến cụ thể vào đơn (đòng ý tiếp nhận nếu được Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận hoặc không đồng ý tiếp nhận)
Rút hồ sơ: Nếu trường nơi đến đồng ý tiếp nhận thì Hịêu trưởng nhà trường nơi đi hướng dẫn phụ huynh học sinh làm đơn rút hồ sơ, học bạ và viết Giấy giới thiệu gửi cho Hiệu trưởng trường nơi đến
Nộp hồ sơ: Trường hợp chuyển trường ở lớp 11, 12: Phụ huynh học sinh mang hồ sơ và Giấy giới thiệu đến trường mới. Hiệu trưởng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xếp lớp cho học sinh vào học
Tiếp nhận hồ sơ, quyết định thủ tục hành chính: Trường hợp chuyể trường ở lớp 10: Phụ huynh học sinh mang hồ sơ và Giấy giới thiệu đến Phòng khảo thí - Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Khảo thí kiểm tra hồ sơ, điểm chuẩn trúng tuyển của học sinh. Nếu đúng qui định thì cấp giấy giới thiệu về trường mới
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khi giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định
Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký
Học bạ (bản chính)
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng)
Bản sao giấy khai sinh
Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp Trung học phổ thông qui định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập)
Giấy Giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp
Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có)
Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến đối với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ gia đình
Phiếu báo điểm số các môn học tính từ đầu năm học đến thời điểm chuyển trường nếu chuyển trường trong năm học
Số bộ hồ sơ:
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24