Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-058415-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp, tổ chức đóng trụ sở chính để xin cấp giấy phép lao động (trước thời hạn ít nhất 30 ngày kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp)
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cơ quan tiếp nhận ra phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ
- Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Người sử dụng lao động bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do
Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm tra hồ sơ và cấp giấy phép lao động theo mẫu quy định của Bộ. Nếu không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: - Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp và có trách nhiệm giao cho người lao động nước ngoài
- Sau khi người lao động được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội một bản sao hợp đồng lao động đã giao kết
Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (mẫu số 1) hoặc Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ( mẫu 2)
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động. (mẫu số 6)
Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế
Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp
Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
Văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
02 ảnh màu (4cm x 6cm) chụp không quá 06 tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ
Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị
Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài
Các văn bản tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoà
Tải về
Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Tải về
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 400.000 đồng/1 giấy phép

0
27