Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-058435-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo qui định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bà mẹ hoặc thân nhân nhận bản khai (BM1 hoặc BM2 ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) tại Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện
Bước 2: Bà mẹ hoặc thân nhân ghi đầy đủ theo yêu cầu nội dung trong đơn kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi Bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người được ủy quyền kê khai
Bước 3: Cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ thực hiện việc ra phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm xác nhận bản khai, kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng gửi Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội
Bước 5: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày có trách nhiệm lập danh sách kèm bản khai cá nhân và bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 6: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm ra quyết định phụ cấp, trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc ra quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Là những Bà mẹ được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Bản khai cá nhân (mẫu BM1 hoặc BM2 ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)
Biên bản ủy quyền (mẫu UQ ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)
Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân Dùng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Tải về
Bản khai cá nhân Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Tải về
Biên bản ủy quyền
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-058435-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29