Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-058466-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ nhận mẫu đơn (phụ lục 6 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) tại Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi cư trú
Bước 2: Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong đơn kèm văn bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ hoặc giấy xác nhận của những người lân cận gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
Bước 3: Cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ thực hiện việc ra phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn và các giấy tờ tiến hành họp Hội đồng chính sách xét và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công nuôi liệt sĩ; chuyển hồ sơ kèm biên bản đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Bước 5: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, kiểm tra lập danh sách và có công văn đề nghị giải quyết trợ cấp kèm hồ sơ chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 6: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thẩm định đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đối chiếu với hồ sơ gốc đang quản lý; ra quyết định trợ cấp tuất liệt sĩ hàng tháng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn dưới 18 tuổi, đối xử như con đẻ, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên
Đơn đề nghị (phụ lục 6 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND)
Giấy xác nhận của những người lân cận (theo mẫu Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND)
Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” và giấy chứng minh nhân dân
Biên bản họp xét và đề nghị của Hội đồng chính sách cấp xã (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND)
Công văn đề nghị của Phòng Lao động- Thương binh và xã hội cấp huyện (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xét trợ cấp có công nuôi liệt sĩ
Tải về
Giấy xác nhận (Về trường hợp có công nuôi dưỡng liệt sĩ)
Tải về

0
26