Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-058530-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày chuyển đi và trong thời gian 10 ngày tiếp nhận kể từ ngày tiếp nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Di chuyển hồ sơ người có công đến nơi cư trú mới
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có công với cách mạng hoặc thân nhân làm đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (mẫu HS6 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) kèm theo bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú nơi cư trú mới đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi cư trú
Bước 2: Cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ thực hiện việc ra phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện lập giấy giới thiệu di chuyển và giấy giới thiệu chi trả trợ cấp kèm đơn di chuyển, bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú nơi cư trú mới, hồ sơ (nếu có) giao cho người có công hoặc thân nhân đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đơn có trách nhiệm kiểm tra, hoàn tất hồ sơ di chuyển và gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cá nhân cư trú; 01 phiếu báo di chuyển hồ sơ về Cục Người có công để theo dõi, quản lý; gửi 01 phiếu báo di chuyển hồ sơ cho cá nhân để biết
Bước 5: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:
- Thông báo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đi
- Kiểm tra hồ sơ tiếp nhận, nếu hồ sơ đúng quy định thì đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì chuyển trả lại hồ sơ kèm công văn nêu rõ lý do chưa tiếp nhận, yêu cầu nơi chuyển hồ sơ kiểm tra, bổ sung
- Mọi vướng mắc về chế độ và hồ sơ phải được giải quyết trước khi di chuyển. Thời điểm tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp kể từ ngày tiếp nhận được hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Người có công hoặc người thờ cúng liệt sĩ thay đổi nơi cư trú.
+ Thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi thay đổi nơi cư trú được di chuyển hồ sơ gốc về nơi cư trú mới nếu tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc không còn thân nhân khác hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
+ Trường hợp tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc còn thân nhân khác của người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thì thực hiện di chuyển bản sao hồ sơ.
Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (mẫu HS6 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)
Bản sao hộ khẩu hoặc bản sao sổ tạm trú nơi cư trú mới
Phiếu báo di chuyển hồ sơ (mẫu HS7 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Di chuyển hồ sơ - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-058530-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

1
27